V torek, dne 29. septembra 2009 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Peter Maček v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst doktorjev znanosti.

Datum objave: 29.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor/ somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Peter Baloh
doktor znanosti
mentor: doc.dr. Kevin C. Desouza
Naslov doktorskega dela: Predlog modela za načrtovanje informacijskih sistemov za podporo ustvarjanju in uporabi znanja (Towards Knowledge Needs-Technology Fit Model for Knowledge Management Systems)

2. Uroš Godnov
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Aleš Groznik
Naslov doktorskega dela: Vpliv implementacije relacijskega podatkovnega modela na kakovost podatkov v poslovnih informacijskih sistemih

3. Jože Markič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Andrej Kumar
Naslov doktorskega dela: Analiza in uporaba plačilne bilance pri vodenju ekonomske politike

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

4. Gregor Jerše
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Neža Mramor-Kosta
somentor: prof. dr. Petar Pavešić
Naslov doktorskega dela: Naraščajoča in padajoča področja kritičnih točk v diskretni Morsovi teoriji

5. Blaž Kmetec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Martin Čopič
Naslov doktorskega dela: Zasnova diodno črpanih trdnih laserjev za mikroobdelovalne postopke v elektronski industriji

6. Klemen Kunstelj
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
Naslov doktorskega dela: Strukturna analiza površinskih plasti z metodami nelinearne optike

7. Matjaž Ličer
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik
Naslov doktorskega dela: Polielektrolitno posredovane interakcije v kolumnarnih fazah DNK

8. Natan Osterman
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Igor Poberaj
Naslov doktorskega dela: Študij viskoelastičnih lastnosti, meddelčnih potencialov in samourejanja v mehki snovi z magneto-optično pinceto

9. Iztok Pižorn
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Prosen
Naslov doktorskega dela: Prepletenost in kvantni kritični pojavi: operatorski prostori in teorija slučajnih matrik

10. Gregor Šega
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janko Gravner
somentor:  prof. dr. Matjaž Omladič.
Naslov doktorskega dela: Modeli rasti z velikimi okolicami

11. Anže Zupanc
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Tomaž Podobnik
somentor: prof. dr. Boštjan Golob
Naslov doktorskega dela: Meritev mešanja nevtralnih mezonov D0 v razpadih D0  ›?KS