Kolektivne pogodbe za javni sektor ne bodo podpisali SVIZ, VIR in Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze (NSDLU).

Datum objave: 16.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Med razlogi navajajo izgubljanje realne vrednosti plač  učiteljev, odvzem nekaterih dodatkov, zmanjšanje dodatka  ženskam po 25 let delovne dobe, neustrezno ureditev položaja tehnično-administrativnega kadra in problematiziranje položaja univerze.  (B.M.)

Sindikati izobraževanja kolektivne pogodbe ne bodo parafirali. STA, splet,  sobota, 14. julij 2007