V sklopu institucionalne evalvacije, za katero je zaprosila UL, so ocenjevalci Evropskega združenja univerz EUA opravili številne razgovori na UL in osmih članicah.

Datum objave: 16.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V poročilu so izpostavili vedno večjo tekmovalnost med univerzami, pa tudi širjenje sodelovanja med institucijami, naraščanje stroškov raziskovanja in upad števila študentov. Opazili so "množico kompliciranih predpisov o visokem šolstvu, ki se hitro menjajo, tako da je razvoj visokošolskega sistema nepredvidljiv". 

UL uživa močan akademski ugled in ima večinoma dobre in motivirane učitelje in študente. Vodilni na ravni univerz in članic  so naravnani v prihodnost in imajo podporo zunanjih partnerjev. UL ima dobro razvito mednarodno sodelovanje.  Ocenjevalci so univerzi predlagali še več interdisciplinarnih in medfakultetnih programov. Poudarili so pomembnost razvoja skupne identitete in priporočili integracijo, ne pa centralizacijo.

Oblikovali naj bi skupni finančni sklad za podporo sprememb in delovanje skupnih služb. Širili naj bi dostopnost informacijsko komunikacijske tehnologije in izgrajevali informacijski sistem. Študentska mnenja naj bi se v večji meri uporabljala za izboljšave in ne zgolj v habilitacijskem postopku. Rektorica A.Kocijančič je člane evalvacijske skupine povabila na ponoven obisk, kjer bi ocenili napredek. (B.M.)

EUA opravila oceno kakovosti Univerze v Ljubljani. STA, splet,  sobota, 14. julij 2007