V Sobotni prilogi Dela 14.7.2007 se P.Glavič, (profesor UM) odziva na pisanje B.Bugariča, ki meni, da "slovenske univerze ne dosegajo povprečja boljših evropskih univerz".

Datum objave: 18.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

P.Glavič piše, da Predlog nacionalnega programa visokega šolstva navaja kot cilj vsaj eno od slovenskih univerz med najboljšimi evropskimi. Očitno je mišljena šanghajska lestvica 500 najboljših univerz na svetu, med katerimi je 200 evropskih, kar je 4% od okoli 13.000 univerz. Med uvrščenimi je že bila UL, torej je blizu prvi petsoterici. Lestvica je doslej upoštevala samo znanstvenoraziskovalno delo, predvsem v naravoslovju, in v 2007 so začeli upoštevati objave v revijah z vseh področij znanosti in tehnike.  

Druge lestvice npr. časnika Times, upoštevajo  tudi izobraževanje, npr. število študentov na učitelja. (Opomba B.M.: v 2006 je bila UL na  362. mestu na Timesovi svetovni lestvici).
Španska lestvica "webometrics" razvršča vse univerze in inštitute ob upoštevanju števila člankov in citatov v bazi Google Scholar. Med 4000 evropskimi univerzami je v tej lestvici UL na 124.mestu (tik za 3% najboljših) , UM na 639. (16%), UNG na 2474 in UP na 2952.  V razvrstitvi 1579 evropskih  inštitutov je IJS na 105.mestu, med 15% najboljših.

"Slovenske univerze in inštituti torej niso slabi, so med boljšimi, UL je celo med najboljšimi univerzami na svetu". Lahko postanejo še boljši, ali nasprotno, zato je treba zaostriti merila za doktorate in izvolitve.  (B.M.)

Članka:

Glej tudi spletna mesta: