Univerzo v Ljubljani (UL) je ocenila skupina evalatorjev Evropskega združenja univerz (EUA).

Datum objave: 18.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Izhodišče je bilo obsežno samoevalvacijsko poročilo, sledili so pogovori z vodilnimi, učitelji, raziskovalci in študenti na ravni univerze in na EF, FE, FS, PF, ALUO, FF, FMF in MF ter s predstavniki nekaterih podjetij, mesta Ljubljane, agencije za raziskovanje in ministrstva za javno upravo. Namen tovrstnih evalvacij je pomoč pri razvoju univerze.

V preliminarnem ustnem poročilu so orisali spremembe v okolju, dobre in slabe plati UL in dali konkretna priporočila. Niso ocenjevali sistemskih vprašanj visokega šolstva, to naj bi opravili npr. strokovnjaki OECD, omenili so le komplicirane predpise in nepredvidljiv razvoj. Po mnenju evalvatorjev uživa UL močan akademski ugled in ima večinoma dobre ter motivirane učitelje in študente, v prihodnost naravnane vodilne, podporo partnerjev in razvito izmenjavo študentov in mednarodno sodelovanje v raziskovanju. Predlagali so oblikovanje sklada za delovanje skupnih služb, npr. za podporo študentom. Pri novih študijskih programih naj bi upoštevali drugod uveljavljene rešitve in še več interdisciplinarnih programov, saj ima UL širok nabor študijskih področij. Pri izboljšavah naj bi v večji meri upoštevali mnenja študentov in ne zgolj pri habilitacijah. Informacijsko-komunikacijska sredstva naj bi bila bolj dostopna na vseh članicah. Pohvalili so napore za izgradnjo informacijskega sistema. Pomemben je razvoj skupne identitete. Ne priporočajo centralizacije, pač pa integracijo, da se bo institucija prožno odzivala na spremembe in uresničevala zastavljeno strategijo. (B.M.)

Dobri in motivirani učitelji in študenti. jas, Večer,  sreda, 18. julij 2007