Senat UL je 4.7.2007 sprejel pravilnik o študentski anketi, s katero študenti izražajo svoje mnenje o študijskem procesu, predmetih in pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev.

Datum objave: 19.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rezultati naj bi pomagali izboljševati študijske programe in njihovo izvedbo ter omogočili upoštevanje mnenja študentov v habilitacijskih postopkih. Vprašalnik ima 11 vprašanj o študijskem procesu na članici UL, 9 vprašanj o predmetu in 6 o posamezniku. Lestvica za odgovarjanje je štiristopenjska (-3, -1, +1, +3), študenti pa bodo imeli možnost napisati svoja dodatna mnenja in predloge. Dokler ne bo pripravljen program za odgovarjanje s pomočjo spleta, se bo anketiranje izvajalo na dosedanji način. (B.M.)

Prilogi: