Datum objave: 22.10.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je objavilo javna razpisa za sofinanciranje podiplomskih študijskih programov (starih ne-bolonjskih) in doktorskih študijskih programov tretje stopnje. Razpisa sta objavljena na spletni strani MVZT: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/.

Na razpisa se lahko prijavo univerze in samostojni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne študijske programe in ne posamezni študenti.