Datum objave: 04.11.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

3. november 2009 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

 
FILOZOFSKA FAKULTETA 
     
1. Vanja Avsenak 
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič
somentor: prof. dr. Mirko Jurak
naslov dr. disertacije: Družbenokritična problematika v romanih Sinclairja Lewisa

2. Darja Fišer
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Špela Vintar
naslov dr. disertacije: Izdelava slovenskega semantičnega leksikona z uporabo eno- in večjezičnih jezikovnih virov

3. Katja Hrobat
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Mirjana Mencej
somentor: prof. dr. Božidar Slapšak
naslov dr. disertacije: Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu

4. Gregor Kroupa
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miran Božovič
naslov dr. disertacije: Metafora kot orodje epistemologije v novoveških filozofskih besedilih

5. Tilen Izar Lunaček
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dean Komel
naslov dr. disertacije: Vrnitev ciklizma in popularna kultura

6. Gregor Moder
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mladen Dolar
naslov dr. disertacije: Hegel in Spinoza
 
7. Irena Mrak
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Metka Špes
naslov dr. disertacije: Sonaravni razvoj turizma in rekreacije v visokogorju

8. Marko Radovan
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
naslov dr. disertacije: Značilnosti motivacije in samoregulativnega učenja v izobraževanju na daljavo

9. Igor Sapač
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Sonja Ana Hoyer
naslov dr. disertacije: Rekonstrukcijski posegi v historičnih urbanih naselbinah na Slovenskem

10. Nataša Visočnik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Zmago Šmitek
naslov dr. disertacije: Hiša kot prostor identitete; oblikovanje bivalne kulture in percepcije telesnosti na Japonskem: primer mesto Kanazawa

TEOLOŠKA FAKULTETA

11. Marko Benedik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bogdan Kolar
naslov dr. disertacije: Delovanje slovenskih duhovnikov v Rimu v dvajsetem stoletju: službovanje v vatikanskih uradih, papeških izobraževalnih ustanovah in pastoralno delo med Slovenci v Rimu

Fotogalerija