Datum objave: 21.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V.Bucik je redni profesor za  psihološko metodologijo na FF UL, dekan FF (od oktobra 2007) in  že četrto leto predsednik  komisije za  maturo.  Komentira izvedbo letošnje mature in njene rezultate ter morebitno spreminjanje. 

Zadnja leta se vpisuje v gimnazijo več osnovnošolcev. Na maturi imamo poleg več odličnih tudi več neuspešnih. Matura je "državni izpit, ki poteka v primerljivih okoliščinah, torej neke vrste državni standard znanja ob zaključku gimnazijskega izobraževanja", pravi. Na maturi preverjamo znanje, določeno v učnih načrtih, to naj bi bilo znanje, ki ga dijak potrebuje za uspešno vključitev v univerzitetni študij. Matura spodbuja dijake, učitelje ni šola k bolj učinkovitemu pouku in višji kakovosti znanja ter dviga izpitno kulturo v šolstvu. Za maturante je "prvi resen, fizično in psihično naporen izpit", soočenje z "zahtevnostjo, z drilom in tudi s tesnobnostjo". Na pripombo, da so na fakultetah nezadovoljni s predznanjem novincev pravi, da o tem ni resnih raziskav. Sodelovanje z univerzami je prešibko, morale bi povedati, kakšno znanje naj bi prinesli dijaki. Na podlagi resne analize  bi fakultete razmislile, "kaj bi morali bruci znati in kaj od tega jim srednja šola da", in  bi v tem smislu prenovili gimnazije in maturo. Nimamo sistema za spremljanje študijskega uspeha maturantov. Zbral je podatke o vpisanih na psihologiji in deloma na medicini, vendar je iz tega težko zaključevati, saj gredo tja izbrani.

Sprejemni izpiti bi bili korak nazaj. Na njih se preverja povečini precej po domače. Večina evropskih držav jo ima.  Na univerzitetnem senatu se o sprejemnih izpitih razpravlja z neznostno lahkotnostjo, "češ, potem bo vse drugače". Strah ga postane ob tem, kako so to zapisali  v "osnutku visokošolskega zakona - tistega, ki ga ni". 

O prenovi gimnazije bi morali poskrbeti za dovolj visok standard znanja pri izbirnih predmetih. Nikakor ne bi smeli v gimnaziji znižati zahtevnosti. Tudi v prihodnje bi morala matura zadoščati za vpis na fakultete, na katerih vpis ni omejen. Ni za združevanje splošne in poklicne mature, gre za dve različni vrsti izobraževanja. Lažje je nekaj porušiti kot na novo graditi. "Na splošno maturo, kot jo imamo zdaj, smo še vedno lahko ponosni." (B.M.)

Imamo več odličnih. In več neuspešnih. Dr. Valentin Bucik, predsednik državne komisije za splošno maturo. Intervju.
R.I.; Sobotna priloga, Delo,  sobota, 21. julij 2007