Datum objave: 18.11.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana 
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

17. november 2009 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor/ somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

     
1. Helena Baša Česnik 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan
somentorica: doc. dr. Helena Prosen
naslov doktorskega dela: Postopki ugotavljanja vsebnosti ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi slovenskih tržnih pridelovalcev
  
2. Urška Glinšek 
doktorica znanosti   
mentorica: doc. dr. Eva Ružić Sabljić
naslov doktorskega dela: Ugotavljanje stabilnosti plazmidnega in beljakovinskega profila ter analiza nenavadnih plazmidov bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato

3. Bernard Goršak
doktor znanosti   
mentor: prof. dr. Edvard Kovač
naslov doktorskega dela: Biblična etika varstva narave kot preraščanje nasprotij med antropocentrizmom in ekocentrizmom

4. Stojan Kostanjevec
doktor znanosti   
mentorica: doc. dr. Verena Koch
somentor: doc. dr. Janez Jerman
naslov doktorskega dela: Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani

5. Karmen Meško Meglič
doktorica znanosti    
mentor: prof. dr. Srečko Koren
somentor: znan. sod. dr. Neil Woodford
naslov doktorskega dela: Molekularna epidemiologija bolnišničnih okužb s sevi bakterije Klebsiella pneumoniae, ki izločajo laktamaze beta razširjenega spektra delovanja, v Sloveniji (angl. naslov: Molecular epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae in hospital settings in Slovenia) 

6. Andreja Peternelj
doktorica znanosti    
mentor: prof. dr. Mitja Košnik
naslov doktorskega dela: Senzitivnost bazofilcev kot napovedni dejavnik zapletov in učinkovitosti imunoterapije s strupi kožekrilcev

7. Barbara Piškur
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Franc Pohleven
somentor: doc. dr. Dušan Jurc
naslov doktorskega dela: Sukcesivni procesi razgradnje lesnega substrata inokuliranega z glivo Pleurotus ostreatus na degradiranih območjih
     
8. Polonca Štefanič
doktorica znanosti    
mentorica: prof. dr. Ines Mandić Mulec
naslov doktorskega dela: Polimorfizem in specifičnost sistema za zaznavanje kvoruma bakterije Bacillus subtilis v talnem mikrohabitatu
  
9. Dragan Žnidarčič
doktor znanosti  
mentor: prof. dr. Jože Osvald
somentorica: prof. dr. Vekoslava Stibilj
naslov doktorskega dela: Vpliv listnega gnojenja s selenatom na biokemične in fiziološke lastnosti izbranih solatnic

VETERINARSKA FAKULTETA

10. Tomaž Büdefeld
doktor znanosti  
mentor: prof. dr. Gregor Majdič
naslov doktorskega dela: Gensko pogojene razlike med spoloma pri urejanju telesne teže in izraženosti genov v vmesnih možganih pri miših brez gena SF-1