Danes sta Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za strojništvo Univerze sv. Cirila in Metoda iz Skopja, Makedonija, podpisali sporazum o sodelovanju, v katerem sta se zavezali k aktivnem sodelovanju na področju raziskovalnega in razvojnega dela. V sklopu sporazuma bo potekala tudi vzajemna izmenjava učiteljev, študentov in strokovnih sodelavcev ter skupno nastopanje v mednarodnih raziskovalnih programih.

Datum objave: 19.12.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteti sta se hkrati dogovorili za izmenjavo znanj in izkušenj na področju metodike poučevanja tehničnih programov, s posebnim poudarkom na spremljanju implementacije bolonjskih študijskih programov.