Datum objave: 20.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

19. januar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič 
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Maruška Budič 
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok               
somentor: znan. svet. dr. Vladimir Meglič
naslov dr. disertacije: Proteaze, vpletene v odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na vodni stres

2. Jerneja Farkaš Lainščak
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Lijana Zaletel Kragelj 
naslov dr. disertacije: Zaznavanje zdravja kot napovedni dejavnik umrljivosti pri bolnikih z nekaterimi kroničnimi boleznimi

3. Boris Gole
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tamara Lah Turnšek
naslov dr. disertacije: Izražanje cisteinskih katepsinov in njihovih endogenih inhibitorjev v glioblastomih in njihovih izvornih celicah

4. Nina Jančar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal
somentor: prof. dr. Mario Poljak
naslov dr. disertacije: Razporeditev genotipov in podtipskih različic humanih virusov papiloma pri bolnicah z rakom materničnega vratu v Sloveniji

5. Borut Jug
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Irena Keber              
naslov dr. disertacije: Označevalci vnetja, aktivirane hemostaze ter nevrohormonske prevzdraženosti pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem

6. Simon Koren
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec          
naslov dr. disertacije: Proučevanje interakcij med epitopom in paratopom monoklonskega protitelesa, specifičnega za patološko obliko prionskega proteina 

7. Juš Kšela
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Geršak 
naslov dr. disertacije: Novejši kazalci avtonomne regulacije srca kot napovedni dejavniki za pojav aritmij  po operaciji aortokoronarnih premostitev na delujočem srcu

8. Robert Pal
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Živin               
naslov dr. disertacije: Vpliv dopaminergične stimulacije na alternativno izrezovanje pre-RNA sinaptotagmina 7 pri poskusnih podganah z normalno in povečano dopaminergično odzivnostjo

9. Sabina Škrgat Kristan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Stanislav Šuškovič
naslov dr. disertacije: Pomen angiogenetskih faktorjev in anafilatoksinov pri bolnikih z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo

10. Barbara Šoba
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jernej Logar                 
naslov dr. disertacije: Genetska pestrost izolatov kriptosporidijev vrste Cryptosporidium parvum v Sloveniji

11. Iztok Štamfelj
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Erika Cvetko             
somentorica: doc. dr. Janja Jan
naslov dr. disertacije: Makro – in mikromorfometrična raziskava Carabellijevega znaka, debeline zobnega cementa, uvihanega zoba in natalnih zob