Senat je na današnji seji na podlagi Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani ustanovil Komisijo za etična vprašanja, potrdil poročilo o izvajanju tutorstva na UL in izvolil nove redne profesorje UL.

Datum objave: 19.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Uvodoma je rektor podal poročilo o svojem delu in v njem obvestil senat, da rektorat od članic pridobiva gradivo, ki sta ga zahtevala Komisija za preprečevanje korupcije in Zdravniške zbornica Slovenije. Hkrati je napovedal, da se bo univerza aktivno vključila v preprečevanje morebitnih zlorab s tem, da bo od študentov zahtevala, da daljše boleznijo, ki jim onemogočajo udeležbo v študijskem procesu oziroma preprečujejo sprotno opravljanje študijskih obveznosti, sporočijo v študijski referat takoj ob nastopu bolezni. Članice UL bodo vsem takim študentom pomagali s tutorji in prilagojenim urnikom, da lahko navkljub bolezni v največji možni meri uspešno študirajo. V zaključku poročila je rektor komentiral odziv javnosti na sporni telefonski klic ministra Križaniča na Ekonomsko fakulteto UL in podal oceno, da poskus vpliva na univerzitetno avtonomijo ni bil uspešen.

V nadaljevanju seje je senat na podlagi univerzitetnega etičnega kodeksa, sprejel sklep o ustanovitvi etične komisije V njem je senat določil sestavo in način dela komisije ter njene naloge, ki vključujejo podajanje mnenj o posameznih ali splošnih aktih univerze in svetovalne naloge s področja etičnega ravnanja zaposlenih univerze oziroma njenih članic. Etična komisija prav tako lahko obravnava pisne in podpisane vloge ali pa tudi primere na lastno pobudo, če zanje izve na drugačen način, na primer pri opravljanju dela na članici ali iz medijev in podobno. Senat je hkrati pozval članice, da evidentirajo kandidate za članstvo v komisiji iz vrst najuglednejših učiteljev (7) in študentov (2).

Senat je na predlog habilitacijske komisije izvolil sedem novih rednih profesorjev. Prav tako je bilo podano poročilo o tutorstvu, ki ga univerza že več let uspešno izvaja na vseh članicah.