Univerza v Ljubljani je v skladu s pozivom Komisije za preprečevanje korupcije in mnenjem Informacijske pooblaščenke pripravila podatke, ki se nanašajo na uporabo zdravniških potrdil v postopkih podaljševanja absolventskega statusa.

Datum objave: 28.01.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Podatke smo pripravili v skladu z mnenjem informacijske pooblaščenke, ki meni, da podatki o zdravnikih z veljavno licenco niso varovani osebni podatki. Zato posredujemo gradivo javnosti, ki te podatke vsebuje, a vendar ne omogoča prepoznave posameznikov, ki jim je bilo izdano posamezno potrdilo.

Osnovne ugotovitve:

  • Skupno število absolventov v študijskem letu 2008/2009: 12.624
  • Število prošenj za podaljšanje absolventskega statusa v letu 2008/2009: 4.571
  • Število prošenj, ki se sklicujejo na zdravniško potrdilo: 1.661 oziroma 13 % vseh absolventov v letu 2008/2009.

Ocenjujemo, da odstotek prošenj, v katerih se absolventi sklicujejo na zdravniško potrdilo, ni pretiran glede na delež od celotne populacije vpisanih študentov. 

Nadalje ugotavljamo:

  • Imena zdravnikov se množično ne ponavljajo: na primer na Ekonomski fakulteti UL je približno 420 zdravniških potrdil izdalo približno 280 različnih zdravnikov.
  • V primeru Ekonomske fakultete UL je le v 24 primerih šlo za glavobole in migrene oziroma približno 100 primerov na ravni unvierze (torej približno 5 % vseh zdravstvenih težav).
  • Izmed 280 zdravnikov, ki so izdali potrdila študentom na Ekonomski fakulteti UL, je posamezni zdravnik specialist izdal največ 13 potrdil.

Razlogi za izdajo potrdil so zelo različni in številni od poškodb, kroničnih bolezni, operativnih posegov, psiholoških stresnih motenj, do stomatoloških posegov in ginekoloških težav. Fakultete so upoštevale vsa zdravniška potrdila, vendar niso vsem študentom na podlagi le-teh omogočila podaljšanje statusa.

Univerza v Ljubljani se ne opredeljuje do strokovnega dela zdravnikov. Iz predložene dokumentacije po naši oceni ne gre razbrati bistvenih odstopanj, ki bi namigovale na nepravilnosti pri izdajanju zdravniških potrdil. Vendar dokončne ugotovitve glede morebitnih nepravilnosti bodo seveda podali pristojni organi.


Priloga:

- preglednica števila prošenj in potrdil