Datum objave: 02.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabilo k sodelovanju v razpisu za mednarodne raziskovalne projekte in drugih objavah ERA-NET PathoGenoMics

MVZT namerava sodelovati tudi v 3. mednarodnem razpisu PathoGenoMics za aplikativne raziskovalne projekte s področja genomike humanih patogenih bakterij in gliv. Rok za prijavo je 15. marec 2010.

Poleg tega MVZT sodeluje tudi v drugih iniciativah ERA-NET PathoGenoMics: nagradi za najboljše doktorsko delo, nagradi Znanost družbi in nagradi Obveščanje javnosti.
Vse podrobnosti so objavljene na spletni strani ERA-NET PathoGenoMics http://www.pathogenomics-era.net/ (rubrika Announcements), medtem ko bodo nacionalne podrobnosti razpisa v Sloveniji predvidoma objavljene februarja 2010.

Več osnovnih informacij je v spodaj pripeti datoteki.

Vljudno vas vabimo k prijavi predlogov mednarodnih raziskovalnih projektov in k prijavam za nagrade ter obenem prosimo, da obvestilo posredujete vsem morebiti zainteresiranim kolegom.

Marta Šabec

Sektor za evropske zadeve s področja znanosti

Direktorat za znanost

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38, SI - 1000 Ljubljana,

Slovenia
Tel: +386 1 478 47 39

Fax: +386 1 478 47 19