Datum objave: 03.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

INSTITUCIJA/PROGRAM: EC Employment Social Affairs and Equal Opportunities:  PROGRESS

NASLOV: PROGRESS razpis za zbiranje predlogov VP/2010/001: Obveščanje, sodelovanje in posvetovanje predstavnikov podjetij: Proračunska postavka 04.03.03.03

PREDMET: Ta proračunska vrstica je namenjena krepitvi nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede obveščanja, posvetovanja in sodelovanja v podjetjih. Namenjena je tudi financiranju informacijskih in opazovalnih točk za to področje.

Za sredstva lahko prosijo:

• socialni partnerji na vseh ravneh, podjetja, evropski sveti delavcev;

• izjemoma neprofitni tehnični organi, ki jih pooblastijo socialni partnerji.

ROK: Za vložitev zahtevkov sta v letu 2010 na voljo dva roka:

• 9. april 2010 za dejavnosti, katerih izvajanje se ne začne prej kot 9 junija 2010;

• 3. september 2010 za dejavnosti, katerih izvajanje se ne začne prej kot 3. novembra 2010 in najpozneje 22. decembra 2010.

VEČ INFORMACIJ: