MVZT je pričelo s pripravo dolgoročne strategije razvoja visokega šolstva, ki se bo odražala predvsem v novem:

Datum objave: 15.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

- nacionalnem programu visokega šolstva,
- zakonu o visokem šolstvu,
- nacionalnem ogrodju kvalifikacij in
- sistemu financiranja visokega šolstva.
 
Z razpravo o temeljnem vprašanju, avtonomiji in odgovornosti visokošolskih institucij so pričeli na letošnjem nacionalnem posvetu. Na MVZT želijo o teh vprašanjih pridobiti tudi različna mnenja in poglede zainteresirane javnosti. V ta namen pozivajo vse, ki želijo pripraviti prispevke ali komentarje na že objavljena besedila, da jim pošljejo svoj izdelek. Prejete tekste bodo objavili na spletni strani MVZT kot gradivo za javno diskusijo o visokošolskih spremembah ter jih uporabili za namen interne razprave ministrstva in širših delovnih skupin za pripravo omenjenih dokumentov.
 
 
Za več informacij o vprašanjih, prosimo izberite to povezavo.