Datum objave: 24.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo vljudno vabi na informativni dan evropskega komunitarnega programa CIP ICTPSP, ki se bo odvijal v četrtek 4.3.2010 v hali A na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, z začetkom ob 9.00 uri.

Program CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme) je eden izmed osnovnih instrumentov politike EU za promocijo in podporo pospeševanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva. Zasnovan je kot skupek treh samostojnih programov oziroma stebrov, kjer je prvi namenjen promociji podjetništa, drugi podpori politikam IKT ter tretji ekološko inovativni rabi energije. Drugi program, ki ga na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, je namenjen spodbujanju uvajanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) s strani državljanov, podjetij in državnih uprav. Po svoji naravi je komplementaren programu IKT v 7. okvirnemu programu, ki je namenjen podpori raziskavam in razvoju novih tehnologij, produktov in storitev, medtem, ko je CIP namenjen podpori njihovemu uvajanju in uporabi.

V letu 2010 program CIP ICTPSP podpira aktivnosti na naslednjih področjih:

Tema 1: IKT za nizkoogljično ekonomijo in pametno mobilnost

Tema 2: Digitalne knjižnice

Tema 3: IKT za zdravje in vključenost

Tema 4: Odprte inovacije za bodoče na internetu temelječe storitve v pametnih mestih

Tema 5: IKT za izboljšane javne storitve za državljane in podjetja

Tema 6: Večjezični splet

Proračun letošnjega razpisa je 107 mio EUR, pri čemer za posamezne projekte tipično omogoča sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov. Rok za prijavo je 1.6.2010.

Informativni dan bo namenjen predstavitvi letošnjega 4. razpisa za sofinanciranje projektov ter predstavitvi slovenskih izkušenj pri sodelovanju v programu.

Kontakt: