Slavnostne seje so se udeležili njegovi najožji sorodniki sin Rosan Fabinc, hčerka Koraljka Fabinc in vnukinja Lahorta Kozjek.

Slavnostni nagovor sta ob rektorju Univerze v Ljubljani prof. dr. Stanetu Pejovniku imela še prof. Andrej Kumar iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Slako Kulić z Ekonomskega inštituta v Zagrebu.

Datum objave: 01.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V 92. letu starosti je umrl zaslužni profesor in rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivo Fabinc. Prof. dr. Ivo Fabinc se je rodil 19. oktobra 1918 v Ljubljani. Diplomiral je na ekonomski fakulteti v Zagrebu, doktoriral pa na Univerzi v Beogradu. Bil je dolgoletni redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in njen dekan v letih 1979-1981, rektor Univerze v Ljubljani v letih 1981-1985 in njen zaslužni profesor.

Od leta 1986 do upokojitve je bil član predsedstva Republike Slovenije. Objavil je preko 200 znanstvenih in strokovnih razprav v domačih in tujih revijah ter več monografij in učbenikov. Raziskovalno se je posvečal zlasti mednarodnim ekonomskim odnosom, mednarodni ekonomski ureditvi in razvoju svetovnega gospodarstva, pa tudi razvoju in položaju Slovenije v svetu ter proučevanja razvoja raziskovalnega in izobraževalnega sistema pri nas in v svetu.

V znanstvenem udejstvovanju v mednarodni znanstveni skupnosti je poleg sodelovanja na mednarodnih konferencah predaval na številnih tujih univerzah: Milano, Šanghaj, Ciudad Mexico, New Delhi, Alžir in drugih. Bil je član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Študenti in ožji sodelavci se ga spominjajo kot pronicljivega profesorja, ki jih je znal s svojo znanstveno in raziskovalno predanostjo vedno znova spodbujati. Bil je dosleden mož s pretehtanimi odločitvami, sprejetimi na osnovi visokih osebnih etičnih standardov.

Profesor Fabinc je vedno ohranjal in v svoje okolje tudi izžareval izjemno človeško toplino. Kljub vidnim uspehom na številnih področjih je bil profesor Fabinc vedno osebno zelo skromen in obenem izjemno razumevajoč za probleme in težave svojcev, sodelavcev in vseh, ki so prišli z njim v stik.