Datum objave: 02.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

S sklepom seje ŠS UL z dne 24. 2. 2010 in v skladu s finančnim načrtom ŠS UL, ŠS UL razpisuje  projekte ŠS članic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2009/2010 v vrednosti  9500 EUROV.

Razpisni pogoji so natančno določeni z obrazcem, ki so ga prejeli ŠS članic po elektronski pošti.

Rok za oddajo prošenj za projekte je 10. marec 2010 do 12. ure na naslov:
Univerza v Ljubljani,
za Študentski svet,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.

Prošnje morajo biti  oddane priporočeno po pošti ali osebno v vložišču.

Predlog izbora sredstev za sprejem na seji ŠS UL, bo opravil kolegij predsednika ŠS UL.

Za odgovore na vprašanja je zadolžena podpredsednica ŠS UL,
Špela Primožič
(040 160 519,

Lepo pozdravljeni !

Predsednik ŠS UL
Žiga Krušič l.r.