Visokošolski in raziskovalni partnerji so po odločitvi koalicijske večine na Odboru DZ RS sklenili, da se nadaljuje z obravnavo resolucije o NPVŠ sklenili, da zaupustijo razpravo. Ob tem so podali naslednjo izjavo:

Datum objave: 05.09.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

IZJAVA VISOKOŠOLSKIH IN RAZISKOVALNIH PARTNERJEV

 5. september 2007

 4. nadaljevanje 18. seje Odbora DZ RS za visoko šolstvo,

znanost in tehnološki razvoj

 

Visokošolski in raziskovalni partnerji smo navkljub omejenim možnostim za enakopraven dialog vseskozi tvorno sodelovali pri spremembah na področju visokega šolstva in raziskovanja, kar dokazuje tudi naša aktivna udeležba pri razpravi o predlogu Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007 – 2010. Pri tem nismo skrivali nezadovoljstva s predlagano vsebino, načinom sprejemanja resolucije in predvsem zaskrbljenosti zaradi odklanjanja argumentov strokovne javnosti. Naposled smo primorani priznati, da je situacija postala nevzdržna.

V tej luči smo razumeli odstop ministra za visoko šolstvo dr. Jureta Zupana kot odstop od dosedanje visokošolske politike in hkrati priložnost za nov začetek. Predvidevali smo, da bo predlog Resolucije umaknjen z dnevnega reda današnje seje Odbora Državnega zbora RS za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj in iz državnozborske obravnave, saj je njen vsebinski nosilec prevzel politično odgovornost za neuspeh tega podjetja. Ugotavljamo, da z odstopom ministra Zupana nimamo več legitimnega sogovornika.

Zaradi absurdnega položaja, ko je minister odšel, nesprejemljiv predlog resolucije pa ostaja, se razprava na matičnem delovnem telesu Državnega zbora spreminja v nepotrebno farso, v kateri ne želimo sodelovati.

 Zato tudi zapuščamo to razpravo.