Datum objave: 09.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 9. marca 2010 ob 12.30 uri  je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1. Marko Korošic
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Fedja Košir
naslov dr. disertacije: Slovensko oblikovanje interierjev in opreme v zamejskem prostoru

FILOZOFSKA FAKULTETA

2. Boštjan Bajec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Valentin Bucik
somentorica: doc. dr. Aneta  Stefanovska
naslov dr. disertacije: Fiziološki korelati nihanja reakcijskih časov v teku časa

3. Varja Balžalorsky
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boris A. Novak
naslov dr. disertacije: Lirski subjekt

4. Daria Betocchi
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Boris A. Novak
naslov dr. disertacije: Pomen konteksta pri literarnem prevajanju: skrajna primera

5. Tomaž Jurca
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Kerševan
naslov dr. disertacije: "Il sacco di Roma" in zaton srednjeveškega papeštva: oblikovanje novega razmerja moči med cerkvijo in državo

6. Jakob Jaša Kenda
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Vrečko
naslov dr. disertacije: Fantazijska književnost: očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela

7. Aleš Maver
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Bratož
naslov dr. disertacije: Politična zgodovina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja

8. Deborah Rogoznica
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Nećak
naslov dr. disertacije: Prisilni premoženjski ukrepi in vzpostavljanje novega gospodarskega sistema v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja

9. Tanja Rupnik Vec
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
naslov dr. disertacije: Kritično mišljenje učiteljev in spodbujanje tega mišljenja pri pouku

10. Mojca Stritar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Stabej
naslov dr. disertacije: Korpus usvajanja slovenščine kot tujega jezika

11. Ana Zwitter Vitez
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vladimir Pogačnik
somentorica: prof. dr. Mary-Annick Morel
naslov dr. disertacije: Strategije in strukturiranje spontanega govora v francoščini in slovenščini

FOTOGALERIJA