Datum objave: 30.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek 30. marca 2010 ob 12.30 uri je bila v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promocija doktorjev znanosti

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA  ZA  DRUŽBENE VEDE
     
1. Ljudmila Kolenc 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Ivan Svetlik
naslov dr. disertacije: Vpliv sodobne tehnologije na profesionalizacijo poklica medicinske sestre

2. Andrej Rus
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Vesna V. Godina
somentor: prof. dr. Josephus D. M. Platenkamp
naslov dr. disertacije: Lastnosti ekonomije daru v tržni ekonomiji

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

3. Dejan Grigillo
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
naslov dr. disertacije: Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov

4. Sebastian Trajkovski
doktor znanosti
mentor: akad. prof. dr. Miha Tomaževič
naslov dr. disertacije: Analiza obnašanja zidanih stavb z drsno potresno izolacijo pri potresni obtežbi

MEDICINSKA FAKULTETA

5. Mateja Kaja Ježovnik
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Pavel Poredoš
naslov dr. disertacije: Povezava venske tromboze z endotelijsko disfunkcijo in vnetjem

6. Jan Kobal
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Marjan Zaletel
somentor: prof. dr. Martin Štrucl
naslov dr. disertacije: Zgodnja avtonomna disfunkcija pri Huntingtonovi bolezni (HB) 

7. Jože Pižem
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Mara Popović
somentor: prod. dr. Andrej Cör
naslov dr. disertacije: Napovedni pomen označevalcev ključnih signalnih poti in apoptoze v meduloblastomih

8. Andrej Razpotnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tom Turk
naslov dr. disertacije: Toksini in biološko aktivni polipeptidi morske vetrnice Urticina crassicornis

9. Nuška Zorko
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Mirt Kamenik
somentor: prof. dr. Vito Starc
naslov dr. disertacije: Vpliv hidracije in telesnega položaja na hemodinamske spremembe po subarahnoidni anesteziji

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

10. Peter Cvahte
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Rodič
somentor: doc. dr. Goran Kugler
naslov dr. disertacije: Vezani termomehanski in metalurški procesi med iztiskovanjem Al-zlitin