Danes nas je na povabilo rektorja prof. dr. Staneta Pejovnika obiskal minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Gregor Golobič s sodelavci dr. Józsefom Györkösom, dr. Jano Kolar in Mitjo Valičem. Sestanek je bil skrbno pripravljen.

Datum objave: 01.04.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vodstvo Univerze v Ljubljani je ministrstvo seznanilo z letnim poročilom za 2009 in programom dela za 2010. Ob tem so potekali pogovori tudi o vseh odprtih vprašanjih:

  • izpeljava bolonjske reforme,
  • sprememba zakonodaje vezane na visoko šolstvo,
  • akreditacija programov,
  • uredba o financiranju,
  • plačni sistem s posebnim poudarkom na problematiki pri bibliotekarjih in lektorjih,
  • investicije in
  • študentska problematika.

Prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani: »Na univerzi si želimo, da so srečanja na takšnem nivoju vsaj enkrat letno. Vodstvo UL je z pogovorom zadovoljno, saj smo se dogovorili o postopkih za reševanje odprtih vprašanj.«
 
Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: »Ministrstvo mora pripraviti temeljne dokumente na področju visokega šolstva, kot sta dva nacionalna programa in zakonodajo, pri tem pa med drugimi tudi sodelovati z Univerzo v Ljubljani, kot največjo, najboljšo in najstarejšo univerzo pri nas.«