Datum objave: 17.03.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vse se ponavlja. Visoko šolstvo. J.Kontler Salamon, Šolski razgledi, 17.3.2007
Fakultete naj bi organizirale stopenjski študij, praktične predmete naj bi prenesli v prva dva letnika; višje šole naj ne bi sodile v univerze, visokošolske ustanove naj bi širili zunaj obstoječih središč; poprečnim študenti naj bi omogočili, da v roku dokonča študij, tudi z združevanjem sorodnih predmetov, krčenjem snovi, povečanjem praktičnega dela študentov na račun teoretičnega, specializacijo v višjih semsetrih in zaostrenimi merili za vpis v višji letnik. Tako je govoril Krste Crvenkovski, oktobra 1959 v zvezni skupščini (FLRJ, B.M.) ob predlogu za reorganizacijo univerz. O tem piše A.Gabrič v knjigi: Šolska reforma 1953.1963, Inštitut novejše zgodovine, Lj.
Komentatorko ti predlogi spominjajo na predlog nacionalnega programa visokega šolstva (2007). Večina omenjenih predlogov se ni uresničila, študij je predlog, mnogo jih ne diplomira. Da so univerze izven središč deležne različne naklonjenosti države, kaže primer investicije na UP, v času priprave Mediteranske univerze.
V visokem šolstvu je "le malo resnično novega", to velja "tudi za napake in zablode".