Slovenska raziskovalka dr. Andreja Kovač s Katedre za farmacevtsko kemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je za svojo doktorsko disertacijo z naslovom Odkrivanje novih inhibitorjev bakterijskih ligaz z virtualnim rešetanjem in sintezo substratnih analogov, ki jo je zagovarjala v lanskem letu, osvojila 2. nagrado za najboljše doktorsko delo s področja genomskega proučevanja za ljudi patogenih mikroorganizmov.

Datum objave: 06.04.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Doktorat je prijavila na poziv “PhD award 2010”, ki ga vsako leto za raziskovalce iz partnerskih držav Avstrije, Finske, Francije, Izraela, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Slovenije in Španije objavlja ERA-NET PathoGenoMics.
 
Nagrada znaša 2000 € in kritje stroškov sodelovanja na skupni konferenci NoE EuroPathoGenomics in ERA-NET PathoGenoMics, ki bo 22.-24.aprila 2010 v Pécsu na Madžarskem. 

Link: http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/94/6533/6969488f9c/