Datum objave: 14.04.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Številka: 200-01/09/RSP-MB/dr
Datum:   13. april  2010

 


V A B I L O

Vabim Vas na 7. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 20. aprila  2010 ob 14.00 uri
 v zbornični dvorani univerze, Kongresni trg 12
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

 


 Za 7. sejo Senata UL predlagam naslednji dnevni red:

1. Določitev dnevnega reda 7. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 6. seje Senata UL z dne 23. 03. 2010
3. Pritožbe v habilitacijskem postopku
4. Poročilo rektorja
5. Poročilo Statutarne komisije(prof. dr. Janez Kranjc, predsednik)
6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij(prof. dr. Borut Zupančič, FE v odsotnosti predsednika komisije), Priloga 1, 2
7. Poročilo Komisije za doktorski študij(prof. dr. Andrej Petrič, predsednik)
8. Poročilo o delu doktorske šole(prof. dr. Katja Breskvar)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Veber, predsednik)
10. Poročilo o delu Komisije za priznanje pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica)
11. Razno 
       - Imenovanje doc. Marine Horak namesto prof. Mateja Zupana v Komisiji za obštudijske dejavnosti
      - Predlog za širitev Komisije za študente s posebnimi potrebami – imenovanje novih članov(dr. Mojca Mohorič Vrhovski), Priloga 1, 2

Dodatno gradivo k točki 11: Priloga 1

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                                        Rektor
                                                                                               prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik


Vabljeni:
• člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, glavni tajnik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU
• k 3. točki  dr. Aneta Stefanovska in dr. Neli Vintar

Obveščeni:
• dekani,
• NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
• sredstva javnega obveščanja