Poleg izpitov, dopustov, konferenc in raziskovalnih obveznosti je bilo v visokem šolstvu v zadnjih mesecih precej dogodkov. Spomladi je osnutek visokošolsko-raziskovalnega zakona razburil akademsko javnost, nato pa še predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva.

Datum objave: 12.09.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vrhunec je bil v maratonskih razpravah o resoluciji v odboru Državnega zbora (DZ), kjer so bili najbolj vztrajni študentje in A.Kocijančič, rektorica UL. A koalicijski poslanci so neomajno podpirali vladni predlog, ki pa ni šel na julijsko sejo DZ.

Čez nekaj tednov je svojo resolucijo pripravila skupina univerzitetnih profesorjev "različnih političnih opredelitev". Odprta pa so ostala vprašanja dokončanja bolonjske prenove ob pomanjkanju denarja zanjo, na kar je opozarjala L.Čok, rektorica UP. 

Težave nekaterim povzroča tudi zmanjševanje prijav za študij. Pokazalo se je, da ni dovolj, da je "fakulteta v njihovi neposredni bližini", odločajo "njihovi interesi in tudi zaupanje v ugled neke visokošolske institucije.

Vsekakor je ugled je porasel ljubljanski univerzi (UL), ki se je uvrstila na "letošnjo šanghajsko lestvico najboljših univerz sveta". Mnenja o lestvici so deljena, a uvrstitev nanjo pripomore k mednarodnem ugledu. Minister Zupan je  z načrtovanim "uvozom" vrhunskih znanstvenikov in ustanavljanjem "majhnih odličnih univerz" želel pripeljati (te) naše univerze na lestvice. Komentatorka upa, da so bile iskrene njegove čestitke UL, kjer je bil vrsto let profesor. (Op. Komentar je bil napisan pred sprejemom resolucije v odboru DZ in odstopom ministra. B.M.)

Vir: Popočitniška inventura. Vpisne prijave, šanghajska lestvica in nova resolucija. J.Kontler Salamon, Šolski razgledi,  8.9.2007 http://www.šolski-razgledi.com/