Datum objave: 24.05.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V ponedeljek 24. maj 2010 ob 12.30 uri je potekala v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani Promocija doktrojev znanosti

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
 EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Meta Ahtik
 
doktorica znanosti
mentor: prof.dr. Franjo Štiblar
somentor: prof. dr. Ivan Ribnikar
naslov dr. disertacije: Vpliv bank na delovanje kreditnega kanala transmisije monetarne politike v članicah evro območja in Sloveniji

2. Igor Perko
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miro Gradišar
somentor: prof. dr. Samo Bobek
naslov dr. disertacije: Inteligentni agenti v informacijskih sistemih za managerje

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

3. Irena Bačlija
doktorica znanosti
mentor: . prof. dr. Miro Haček
naslov dr. disertacije: Urbani menedžment: nov pristop k upravljanju mest

4. Anamarija Kejžar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Pretnar
naslov dr. disertacije: Aktivacija tihega znanja v organizacijah javnega sektorja

5. Andrej Naterer
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Vesna V. Godina
naslov dr. disertacije: Antropološka analiza subkulture cestnih otrok

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

6. Žiga Kokalj
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Krištof Oštir
naslov dr. disertacije: Uporaba daljinskega zaznavanja pri modeliranju spremenljivk dinamičnega cestninjenja

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

7. Petra Igličar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Lucija Zupančič Kralj
naslov dr. disertacije: Določevanje razpadnih in metabolnih produktov inhibitorjev ß-laktamaz

8. Nika Lendero Krajnc
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Aleš Podgornik 
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Karakterizacija in optimizacija ionsko izmenjevalnih kromatografskih monolitov za izolacijo plazmidov

9. Špela Župerl
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Jure Zupan
somentorica: doc. dr. Marjana Novič
naslov dr. disertacije: Kemometrijski pristop k iskanju povezav med kemijsko strukturo in lastnostjo učinkovin za njihovo načrtovanje in prenos v celice

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

10. Gašper Fele Žorž
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Franc Jager
naslov dr. disertacije: Nelinearna analiza signalov elektromiograma maternice za napovedovanje prezgodnjega poroda

11. Dejan Lavbič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marjan Krisper
naslov dr. disertacije: Model za hiter razvoj ontologij s pristopom obvladovanja poslovnih pravil v poslovnih aplikacijah