Število prijav in omejitve vpisa v drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik v št. l. 2007/2008

Datum objave: 18.09.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na 4387 prostih mest  na UL se je v drugem prijavnem roku  prijavilo 3433 kandidatov, večinoma za redni študij. Na večini študijskih programov kjer so bila v drugem roku za redni študij prosta le posamezna mesta,  je prijavljenih preveč in bo vpis omejen.  

Za redni študij so na UL ostala nezasedena mesta na FMF, FRI, FPP, FU, TeoF, nekaterih programih FF, PeF in  NTF. 

Za izredni študij je še precej prostih mest tudi na drugih članicah, npr. na nekaterih programih umetniških akademij,  BF, EF, FDV, FF,  PF, FGG, FS in FŠ.  (B.M.)

Več informacij:

Vir: www.vpis.uni-lj.si