Datum objave: 26.05.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Informativni dan in projektna borza 2. razpis za javno-privatno partnerstvo (PPP), 9.julij 2010, Bruselj

Generalni direktorat za raziskave in Generalni direktorat za informacijsko družbo pri Evropski komisiji organizirata informativni dan in projektno borzo za drugi razpis za javno-privatno partnerstvo v petek 9. julija 2010 v Bruslju.

V dopoldanskem delu bosta komisarki za raziskave in informacijsko družbo, Máire Geoghegan-Quinn in Neelie ter predstavniki industrije predstavili zadnji razvoj in dolgoročno vizijo za izvedbo javno-privatnega partnerstva.

Projektna borza bo potekala popoldne in bo nudila možnosti za povezovanje med potencialnimi prijavitelji.

Predstavniki Evropske komisije bodo podali podrobne informacije o vsebini razpisa in pričakovanjih do uspešnih prijaviteljev. Perspektivni projektni partnerji bodo imeli možnost predstaviti svoje organizacije in raziskovalne ideje.

Informacijo o registraciji in aktivnem sodelovanju pri projektni borzi dobiti na: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-2010_en.html.