Datum objave: 31.05.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k vsebini razpisov za vpis na magistrske in doktorske študijske programe oz. študijske programe 2. in 3. stopnje. 40. člen Zakona o visokem šolstvu določa, da morajo visokošolski zavodi objaviti razpisa za vpis v podiplomske študijske programe najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta (to je do konca maja 2010). O vsebini razpisa si mora visokošolski zavod pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.

Vpisna mesta v magistrske študijske programe za študijsko leto 2010/2011 razpisujejo vsi štirje javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter pet zasebnih visokošolskih zavodov za študijske programe, za katere so (v skladu s 47. členom ZViS) pridobili koncesijo za opravljanje javne službe v visokem šolstvu. 

Za magistrski študij (2. stopnjo) je na 146 študijskih programih (od tega je osem  študijskih programov koncesioniranih na zasebnih visokošolskih zavodih) razpisanih skupaj 9.593 mest za vpis v 1. letnik, in sicer 64% oziroma 6.124 mest za redni študij in 3.469 za izrednega.

V primerjavi z razpisom za študijsko leto 2009/2010 je za magistrski študij razpisanih 1.230 mest več. Število vpisnih mest za redni študij se je povečalo za 34 % oz. 1.566 mest, medtem ko se je število vpisnih mest za izredni študij na javnih visokošolskih zavodih zmanjšalo iz 3.805 za 9,7 %.

V razpisu magistrskih študijskih programov za študijsko leto 2010/2011 je 59 % vpisnih mest razpisanih na študijskem področju Družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, sledijo področja Tehnike, proizvodnje tehnologije in gradbeništva s 15 % ter s 7 % Naravoslovje, matematika in računalništvo.

Vlada je dala soglasje tudi k razpisu doktorskega študija na vseh treh javnih univerzah. Skupaj bodo ponudile 2.333 mest za vpis v 1. letnik doktorskih študijskih programov in dodatno še 521 vpisnih mest po merilih za prehode, od tega 155 mest za doktorske študijske programe, akreditirane pred 11. 6. 2004.

Po izkušnjah z vpisom v doktorski študij v študijskem letu 2009/2010 so univerze za prihodnje študijsko leto razpisale za 28 % manj študijskih mest. Lani je bilo za vpis v 1. letnik skupaj na voljo 3.237 mest, letos jih je 2.333. Zasedenost razpisanih mest v študijskem letu 2009/2010 pa je 65 odstotna.

Sklep vlade RS o soglasju k razpisom za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2010/2011