Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani je 28. 5. 2010 organiziral karierni dan s predstavitvijo svojih bolonjskih magistrskih programov druge Prevajanje in Tolmačenje.

Datum objave: 03.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V sklopu karirernega dne je bila pripravljena tudi simulacija konference, ki so jo simultano tolmačili letošnji študentje magistrskega študija Tolmačenja, kandidati za ta študij so si lahko ogledali, kako poteka delo tolmača ter kakšna je kvaliteta študentov naših programov ob zaključku magistrskega študija. Hkrati je bila to tudi zadnja priložnost študentov, da v simulaciji realnega delovnega okolja vadijo konsekutivno in simultano tolmačenje pred zadnjimi izpiti, ki potekajo v teh dneh pred mednarodno izpitno komisijo, tudi s predstavniki evropskih institucij in medarodnega združenja tolmaških šol EMCI.

Oddelek za prevajalstvo je s tem dnem predstavil tudi novo tolmaško sobo z najsodobnejšimi kabinami in opremo za tolmačenja, tako, s kakršno se bodo študentje srečevali v realnem delovnem okolju, npr. Evropskem parlamentu ali Evropski komisiji. Prednost nove opreme je tudi v tem, da omogoča delo slepim in slabovidnim, s čimer bo oddelek za prevajalstvo omogočal študij tolmačenja po novem tudi slepim in slabovidnim.

Več o študiju prevajanja in tolmačenja

Študij prevajanja in tolmačenja poteka na drugi bolonjski magistrski stopnji, nanj se lahko vpisujejo diplomanti študija Medjezikovnega posredovanja na Oddelku za prevajalstvo FF UL, prav tako pa vsi drugi diplomanti tako starih kot prenovljenih bolonjskih programov, če opravijo vstopni izpit, ki preverja kompetence iz slovenskega in dveh tujih jezikov (angleščine ter francoščine, italijanščine ali nemščine), za študij tolmačenja je potrebno ob tem opraviti tudi izpit tolmaških sposobnosti, ki preverja zmožnosti kratkotrajnega pomnjenja in reagiranja v stresnih situacijah.

Študij prevajanja in tolmačenja na Filozofski fakulteti v Ljubljani je v celoti primerljiv z najboljšimi študijskimi programi v tujini, saj je Oddelek za prevajalsvo član mednarodnega združenja visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje na visokošolskem nivoju CIUTI (Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universitaires de Traducteurs et d'Interpretes). Prav tako pa kvaliteto študija tolmačenja zagotavlja članstvo v  konzorciju EMCI (European Masters in Conference Intepreting), ki sta ga ustanovili službi za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu, za svoj prevajalski študij pa je v lanskem letu Oddelek za prevajalstvo FF UL uspel pridobiti znak odličnosti EMT (European Master’s in Translation).

Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, predstojnik Oddelka za prevajalstvo FF UL