Datum objave: 08.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Informativni dan in projektna borza 2. razpis za 7OP javno-privatno partnerstvo (PPP), 9. Julij 2010, Bruselj

Generalni direktorat za raziskave in Generalni direktorat za informacijsko družbo pri Evropski komisiji organizirata informativni dan in projektno borzo za drugi razpis za javno-privatno partnerstvo v petek 9. julija 2010 v Bruslju.

V dopoldanskem delu bosta komisarki za raziskave in informacijsko družbo, Máire Geoghegan-Quinn in Neelie ter predstavniki industrije predstavili zadnji razvoj in dolgoročno vizijo za izvedbo javno-privatnega partnerstva.

Projektna borza bo potekala popoldne in bo nudila možnosti za povezovanje med potencialnimi prijavitelji.

Predstavniki Evropske komisije bodo podali podrobne informacije o vsebini razpisa in pričakovanjih do uspešnih prijaviteljev. Perspektivni projektni partnerji bodo imeli možnost predstaviti svoje organizacije in raziskovalne ideje.

Informacijo o registraciji in aktivnem sodelovanju pri projektni borzi dobiti na: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-2010_en.html.