Datum objave: 07.07.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

7. julij 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
     
1. Gregor Arh

doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Matevž Pompe
naslov dr. disertacije: Določevanje hlapnih organskih snovi pri neciljani analizi

2. Alan Bizjak
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Vojeslav Vlachy
naslov dr. disertacije: Teoretične raziskave modelov vode in hidratacije ionskih in neionskih topljencev

3. Matjaž Bončina
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Jurij Reščič
naslov dr. disertacije: Topnost lizocima v prisotnosti nevtralnega polimera in različnih elektrolitov

4. Jure Hren
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marijan Kočevar
naslov dr. disertacije: Sinteza in pretvorbe derivatov biciklo[2.2.2]oktenov in ?,ß-didehidro-?-aminokislin

5.  Edita Jasiukaityte
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Lucija Zupančič-Kralj
somentor: doc. dr. Matjaž Kunaver
naslov dr. disertacije: Identifikacija produktov kislinsko kataliziranega utekočinjenja celuloze in lignina z večfunkcionalnimi alkoholi

6. Mirjana  Küzma
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janko Jamnik
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
naslov dr. disertacije: Elektrokemijsko ožičeni titanati za litij ionske baterije
 
7. Miha Lukšič
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Barbara Hribar Lee
naslov dr. disertacije: Raziskave hidratacije polielektrolitov na primeru vodnih raztopin alifatskih ionenov

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

8. Matej Kanduč
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik
naslov dr. disertacije: Makromolekularne interakcije v limiti šibke in močne elektrostatske sklopitve

9. Nejc Košnik
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Svjetlana Fajfer
naslov dr. disertacije: Standardni model in sledi nove fizike v šibkih in radiacijskih razpadih težkih mezonov

10. Irena Majcen
doktorica znanosti
mentor: akad. prof. dr. Franc Forstnerič
naslov dr. disertacije: Steinove mnogoterosti: holomorfne 1-forme brez ničel in prave holomorfne vložitve

11. Žiga Virk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Repovš
somentor: doc. dr. Matija Cencelj
naslov dr. disertacije: Prostor majhnih zank

12. Vito Vitrih
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jernej Kozak
somentor: doc. dr. Emil Žagar
naslov dr. disertacije: Korektni interpolacijski problemi v prostorih polinomov več spremenljivk