Datum objave: 23.07.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (FS) je danes podpisala pogodbo s podjetjem ANNI d.o.o. o nakupu najmočnejšega superračunalnika v slovenskem univerzitetnem okolju, ki so ga na FS poimenovali s kratico HPC (High Performance Computing). Skupna vrednost nakupa opreme in stroškov namestitve znaša 580.000 EUR.

Pri tem gre za pomembno pridobitev, ne zgolj za fakulteto, ampak za celotno slovensko akademsko skupnost, ki pomembno podpira napore za doseganje raziskovalne in razvojne odličnosti ter omogoča kakovostno izvedbo bolonjskih programov študija strojništva na 2. in 3. stopnji.

Dekan FS prof. dr. Jože Duhovnik ocenjuje, da superračunalnik HPC ponuja občuten kvalitativni preskok za fakulteto:  “Danes so superračunalniki nujna tehnična infrastruktura za izvajanje računalniško podprtih simulacij realnih problemov in so zato nepogrešljivi za znanstveno raziskovanje na inženirskih področjih predvsem pa na področju strojništva”.

Superračunalnik HPC vsebuje 768 procesorskih jeder, povezanih v 64 računskih vozlišč, od katerih vsako vsebuje 2 procesorja z 12 jedri. Vsako jedro razpolaga z delovnim spominom velikosti 4 GB in hitrosti 1333 MHz. Sistem HPC razpolaga z diskovnim poljem velikosti 500 TB. Deloval bo na odprtokodni programski opremi, ki bo primerna za implementacijo čakalnih vrst (Queuing sistem) tipa Sun Grid Engine. Sposoben je 7,9 TFLOPS.

Najnovejša pridobitev FS pa ne bo namenjena zgolj interni uporabi, ampak bo kapacitete superračunalnika HPC lahko uporabljala tako domača akademska znanstvena in industrijska strokovna kot tudi mednarodna univerzitetna javnost.

Sistem HPC bo pomembno prispeval tudi k izvedbi kakovostnega bolonjskega študija 2. in 3. stopnje, ki bo v tem pogledu primerljiv z najboljšimi evropskimi tehniškimi univerzami, kot so na primer TU München, TU Delft in TU Aachen. “Pomembno je, da lahko študentom ponudimo realno napredno raziskovalno okolje. Program strojništvo  II. stopnje predvideva, da bo vsak diplomant – magister strojništva pridobil izkušnje z delom na superračunalniku.” dodaja dekan prof. dr. Duhovnik.

Dobavitelj opreme, slovensko podjetje ANNI d.o.o., je zmagalo na odprtem mednarodnem razpisu, na katerega se je prijavilo pet različnih ponudnikov. Dobavitelj zastopa blagovno znamko Hewlett Packard, ki je proizvajalec glavnega dela opreme. Servis je zagotovljen za osem let delovanja, garancija za dobro delovanje pa za pet let in je zavarovana z bančno garancijo. Zagon delovanja sistema HPC je načrtovan v začetku septembra 2010.


--------
Dodatne informacije:
Fakulteta za strojništvo UL
Telefon: 01 4771 143, 040 522 282
Elektronska pošta:
Splet: www.fs.uni-lj.si