Datum objave: 30.07.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji imenovala rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovana Stanislava Pejovnika, za predsednika Slovenske nacionalne komisije za UNESCO za mandatno dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Na isti seji je Vlada sprejela tudi Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. V predlaganem sklepu so upoštevane pripombe in predlogi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO v dosedanji sestavi in predlogi delovne skupine.