Rektorica UL je pripravila krajše poročilo o delu in dosežkih v dveh letih svojega mandata:

Datum objave: 02.10.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UVOD

Oktobra 2005 je sedanja rektorska ekipa, za razliko od prejšnjih, pričela profesionalno delo na rektoratu (rektorica in prorektorica za gospodarsko-finančne zadeve 100%, prorektorji 1/2 oz. 2/3 rednega delovnega razmerja). Profesionalizacija teh mest je privedla do korenitih sprememb dela znotraj rektorata. V tem času je UL tudi prvič sprejela svojo strategijo (Strategija UL 2006-2009).

 

Po dveh letih dela je čas, da preverimo uresničitev ciljev zastavljenih v mojem programu, na osnovi katerega sem bila izvoljena na mesto rektorice UL. Navajam cilje iz programa in delo opravljeno na področju posameznega cilja.

Vsebina poročila je na voljo na spodnji povezavi: