Datum objave: 16.08.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Informativna delavnica za javni razpis Kompetencni centri za razvoj kadrov 2010-2013 bo 19. 8. 2010

Sklad bo v cetrtek, 19. 8. 2010, ob 10:00 v Centru Evropa, na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, izvedel prvo informativno delavnico oz. predstavitev za prijavo na razpis Kompetencni centri za razvoj kadrov 2010-2013. Na delavnici bodo predstavljeni cilji in dolocila razpisa, razpisna dokumentacija (javni razpis, navodila, prijavnica) ter prakticni napotki za pripravo projekta.

--> http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=1243