Datum objave: 18.08.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

SPOROČILO ZA JAVNOST

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tudi letos od 23. 8. do 3. 9. 2010 organizira Pilotni tečaj slovenščine za otroke in starše migrante. Tečaj je del projekta USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ZA OBDOBJE 2008–2011. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. Gre za večplasten projekt, ki obsega pripravo opisov ravni znanja, učnih načrtov, gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika za otroke migrante na začetni ravni na celotni šolski vertikali in izvedbo pilotnih tečajev slovenščine za otroke migrante in njihove starše.

Do sedaj so bili izvedeni trije pilotni tečaji slovenščine za otroke migrante (avgusta 2009 v Ljubljani, novembra 2009 in januarja 2010 v Kranju) in dva za starše migrante (avgusta 2009 v Ljubljani in januarja 2010 v Kranju). Vsi do sedaj izvedeni pilotni tečaji slovenščine so se izkazali kot dobrodošla pomoč pri vključevanju otrok in staršev migrantov v šolsko in družbeno življenje.

Izbirni in brezplačni dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine je namenjen otrokom migrantom, ki se bodo v šolskem letu 2010/2011 na novo vključili v slovensko osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, in njihovim staršem, ki bi se radi naučili slovenščino na začetni ravni.

Tečaj bo potekal konec avgusta in začetek septembra 2010 (od 23. avgusta do 1. septembra bo potekal v dopoldanskem času, od 1. do 3. septembra pa v popoldanskem času) na Osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani. Otroci in starši migranti se bodo seznanili z osnovnimi komunikacijskimi vzorci, relevantnimi za vključevanje v šolsko in družbeno življenje. V zaokroženih tematskih sklopih bodo spoznavali osnovno besedišče in jezikovne vzorce, v omejenem obsegu pa tudi najnujnejše strokovne izraze s področij posameznih šolskih predmetov.

V sredo, 25. avgusta 2010, vas ob 11.00 vljudno vabimo na novinarsko konferenco, ki bo potekala na Osnovni šoli Spodnja Šiška Ljubljana, Gasilska 17, Ljubljana. Tako boste lahko delo na tečaju spoznali v živo. Novinarske konference se bo predvidoma udeležil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.

Informacije o tečaju in prijavi nanj najdete tudi na spletni strani www.centerslo.net/projekti. Lahko pa nam tudi pišete na ali nas pokličete na telefonsko številko 01/434 12 77 ali 031/321 819 (v času tečaja).