Datum objave: 25.08.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Od 25. do 27. avgusta na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani poteka 118. seminar Evropskega združenja agrarnih ekonomistov na temo razvoja podeželja. Prisostvuje nekaj več kot 120 udeležencev iz 21 držav sveta. To je prvi seminar tega vplivnega strokovnega
evropskega združenja, ki poteka v Sloveniji, in zato pomeni pomembno priznanje domačim
raziskovalcem.

Evropska asociacija agrarnih ekonomistov (European Association of Agricultural Economists -
EAAE) od leta 1975 združuje agrarne ekonomiste in druge raziskovalce, katerih raziskovalni
fokus zajem ekonomska, organizacijska in socioekonomska vprašanja, povezana s
kmetijstvom, agroživilsko verigo in širšem kontekstom razvoja podeželja.
EAAE je aktivna tako na znanstvenem področju, kot pri pripravi podlag in oblikovanju politike na tem področju in združuje približno 1.100 strokovnjakov. Ena pomembnih dejavnosti združenja so znanstveni seminarji EAAE, ki potekajo od leta 1980 v različnih evropskih državah in so ciljno usmerjeni v specifično aktualno problematiko.

118. seminar EAAE z naslovom »Razvoj podeželja: upravljanje, načrtovanje politik in
učinki« organizira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob sodelovanju Društva agrarnih
ekonomistov Slovenije ter raziskovalnega inštituta IAMO (Leibniz Institute of Agricultural
Development in Central and Eastern Europe). Namen seminarja je omogočiti vpogled v
rezultate aktualnih raziskav, ki se ukvarjajo z družbenimi, gospodarskimi in političnimi vidiki
razvoja podeželja ter izmenjava mnenj in izkušenj med raziskovalci in praktiki s področja
politike razvoja podeželja.

Udeležence sta danes dopoldne pozdravila rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnikin prodekan biotehniške fakultete prof. dr. Mihael Jožef Toman. Seminar potekav 17 vsebinskih sklopih, raziskovalci predstavljajo skoraj 70 prispevkov na teme kot so
lokalne oskrbne verige, preživetvene strategije malih kmetij (pluriaktivnost, diverzifikacija,
usmerjanje na nišne trge), politike razvoja podeželja kot sistema za zagotavljanje javnih
dobrin, modeli odločanja v politiki razvoja podeželja, empirična orodja za celovito presojo
politike razvoja podeželja idr.

Aktualnost teme seminarja, ki sovpada z živahno javno razpravo o politikah EU po letu 2013,
kaže udeležba več kot 120 raziskovalcev in predstavnikov javnih inštitucij iz 21 držav. Hkrati
pa je številčnost predstavnikov nekaterih ključnih domačih sektorskih institucij (MKGP, SVLR,
KGZS) odraz potreb po prenosu znanstvenih dosežkov v prakso.
Tridnevno znanstveno srečanje je korak k učinkovitejši evropski politiki razvoja podeželja,
organizacija tega dogodka v Sloveniji pa kaže na uveljavljenost Biotehniške fakultete in
slovenskih agrarnih ekonomistov v širšem mednarodnem prostoru.
Prispevki predstavljeni na seminarju so dostopni na spletni strani http://www.118-eaaeruraldevelopment.org, dodatne informacije o seminarju pa lahko dobite pri dr. Luki
Juvančiču (031 378 246; ).