Datum objave: 07.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 

INFORMATIVNI DNEVI & PROJEKTNE BORZE

 

9. in 10. september 2010

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimiceva 13, Ljubljana

 

Spoštovani,

 

Evropska komisija je 20. julija objavila razpise v okviru 7. okvirnega programa za raziskave in tehnoloski razvoj za leto 2011 v vrednosti 6,4 milijarde EUR. 7. okvirni program so-financira projekte s podrocja raziskav in razvoja, sodelujejo pa lahko raziskovalne institucije, izobrazevalne organizacije, podjetja, gospodarska zdruzenja, lokalne skupnosti, neprofitne organizacije in posamezniki.

 

Tako kot septembra lani, bomo tudi letos v okviru mreze za uspesno crpanje evropskih sredstev, ki je bila med clani SGRZ ustanovljena marca 2009, organizirati informativne dneve, na katerih bomo predstavili posamezne razpise 7. okvirnega programa in organizirali t.i. projektne borze, kjer bi predstavili projektne ideje udelezencev in se dogovarjali o potencialnih skupnih projektih. 

 

Namen informativnih dni je predstaviti posamezne razpise, prioritetna podrocja razpisov, pogoje sodelovanja na razpisih, primere ze uspesnih projektov ter predvsem predstaviti konkretne ideje udelezencev informativnih dni ter jih povezati v potencialne projektne konzorcije.

 

Predstavili bomo razpise na naslednjih podrocjih:

 1. Zdravje
 2. Promet
 3. Okolje
 4. Energija
 5. Regije znanja in Raziskovalni potencial
 6. Družbeno-ekonomske vede
 7. Informacijska in Komunikacijska tehnologija
 8. Varnost
 9. Hrana, kmetijstvo in biotehnologija
 10. Znanje v družbi
 11. Nanoznanosti, nanotehnologija, materiali in nove proizvodne tehnologije
 12. Vesolje

 

Informativni dnevi bodo potekali 9. in 10. septembra 2010 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimiceva 13, Ljubljana.

 

V prilogi je program informativnih dni in obrazec za predstavitev projektnih idej. Prav tako pa je prilozena informacija o letosnjih razpisih. Program in ostale informacije o informativnih dnevih so na voljo tudi na spletni strani http://www.sbra.be/public_slo/dogodki_sgrz.wlgt .

 

Prosimo vas, da izpolnite prilozen obrazec z vasimi projektnimi idejami, cetudi so se v zelo zacetni fazi. Vec idej kot bomo zbrali, bolj konkretne in kakovostne projektne predloge bomo lahko oblikovali.

 

Vase prijave in projektne ideje zbira Maja Ferlinc ( ), ki je na voljo tudi za dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi navedete tudi katere teme se boste udeležili.

 

Vljudno vabljeni.

 

Dr. Boris Cizelj

Direktor

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Bruselj

 

 

Slovenian Business and Research Association (SBRA)
6 av. Lloyd George, B-1000 Brussels, Belgium
Tel +32 (0)2 645 1911 / Fax +32 (0)2 645 1917
www.sbra.be