Datum objave: 14.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

14. september 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
     
1. Sonja Gamse
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Dušan Kogoj
somentor: prof. dr. Thomas Alexander Wunderlich
naslov dr. disertacije: Uporaba kalmanovega filtra pri kinematičnih geodetskih meritvah

2. Klemen Kozmus Trajkovski
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Stopar
somentor: prof. dr. Andrej Kos
naslov dr. disertacije: Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb v oteženih pogojih

3. Maja Kreslin
doktorica znanosti
mentor: akad. prof. dr. Peter Fajfar
naslov dr. disertacije: Vpliv višjih nihajnih oblik pri nelinearni potresni analizi konstrukcij stavb

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

4. Nuša Fain
doktorica znanosti
mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik
somentor: prof.dr. Alojzij Sluga
naslov dr. disertacije: Integracija marketinga in razvoja v procesu osvajanja izdelka

5. Robert Ivančič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Tušek
naslov dr. disertacije: Modeliranje fizikalnih lastnosti reparaturnih zvarov na orodjih

6. Miha Janežič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
naslov dr. disertacije: Vpliv naključnosti parametrov poškodbenih modelov na razvojno napovedovanje zdržljivosti izdelkov

7. Lovrenc Novak
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Mihael Sekavčnik
somentor: prof.dr. Matija Tuma
naslov dr. disertacije: Konvektivni prenos toplote v aksialni stopnji plinske turbine

8. Tadej Perhavec
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Janez Diaci
naslov dr. disertacije: Optodinamski nadzor ablacije bioloških tkiv z laserjem Er:YAG

9. Andrej Wagner
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
naslov dr. disertacije: Zdržljivost nekovinskih izdelkov v pogojih termomehanskega utrujanja

FAKULTETA ZA ŠPORT

10. Mitja Bračič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Milan Čoh
naslov dr. disertacije: Biodinamične razlike v vertikalnem skoku z nasprotnim gibanjem in bilateralni deficit pri vrhunskih sprinterjih

11. Tine Sattler
doktor znanosti
mentor:  doc. dr. Edvin Dervišević
naslov dr. disertacije: Notranji dejavniki tveganja športnih poškodb pri odbojki