Datum objave: 29.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji nam je posredovalo naslednje sporočilo zainteresirani javnosti

JAVNO POSVETOVANJE O NOVIH PROGRAMIH EU NA PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN MLADIH

Evropska komisija začenja javno posvetovanje o treh novih programih, ki bodo v začetku leta 2014 nasledili nekatere že obstoječe programe: program izobraževanja in usposabljanja, ki bo nadomestil program vseživljenskega učenja; program za mlade, ki bo nadomestil program Mladi v akciji; ter visokošolski mednarodni program, ki bo nadomestil program Erasmus Mundus. Z novimi programi bo Komisija podprla Strategijo Evropa 2020, ki spodbuja gospodarsko rast, temelječo na znanju, raziskavah in inovacijah, visoki ravni izobrazbe in znanja, prilagodljivosti in ustvarjalnosti, vključujočih trgih dela in dejavni udeležbi mladih v družbi. Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Komisija pripravila predloge novih programov.

Posvetovanje bo trajalo do 30. novembra 2010, sodelujejo lahko vsi, ki jih ti programi zanimajo: posamezniki, združenja, organizacije in zainteresirane strani.

Posvetovanje o novih programih poteka preko spletnih strani:

- program izobraževanja in usposabljanja na spletni strani: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning&lang=sl

- program za mlade na spletni strani: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=YiA&lang=sl
- visokošolski mednarodni program na spletni strani v angleškem jeziku: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_sl.html

Prosimo vas, da v kolikor je mogoče informacijo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim oz. jo objavite na spletu.

Informacije o razpisih Evropske komisije so objavljene na naši spletni strani:  http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm

 

OPOMBA:
V primeru, da naših elektronskih sporočil ne želite prejemati, nam to prosim sporočite na e-naslov:  .

 

Lep pozdrav,

 

Evropska komisija
Predstavništvo v Republiki Sloveniji
Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 1 252 88 00
fax.: + 386 1 425 20 85
Email.:
http://ec.europa.eu/slovenija