Datum objave: 30.09.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

30. september 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FILOZOFSKA FAKULTETA
     
1. Lucija Grahek
doktorica znanosti
mentorica: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan
somentor: znan. svet. dr. Janez Dular
naslov dr. disertacije: Keramika iz železnodobne utrjene naselbine - gradišča Cvinger nad Virom pri Stični : tipološka, tehnološka in kronološka analiza

2. Jurij Hadalin
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mitja Ferenc
somentor: prof. dr. Božo Repe
naslov dr. disertacije: Jugoslovanski pogled na jugoslovansko-albanske odnose po drugi svetovni vojni (1945-1971)

3. Robert Jereb
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miran Hladnik
naslov dr. disertacije: Struktura in funkcija literarne kritike na primeru sodobnega slovenskega romana

4. Bogomila Kravos
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Vrečko
somentor: prof. dr. Tone Smolej
somentor: prof. dr. Zoltan Jan
naslov dr. disertacije: Kronotop mesta Trst v slovenski tržaški dramatiki v letih 1945-2000

5. Tomaž Lazar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Štih
naslov dr. disertacije: Vojaška zgodovina slovenskega ozemlja od 13. do 15. stoletja

6. Jacqueline Oven
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vladimir Pogačnik
naslov dr. disertacije: Francoski ustrezniki slovenskih poudarjalnih členkov s skladenjskega, pragmatičnega in pomenoslovnega vidika

7. Andreja Perić Jezernik
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Vanesa Matajc
naslov dr. disertacije: Minimalizem in minimalistična estetika v kratki prozi ter sodobna slovenska kratka proza

8. Maja Savorgnani
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Tone Smolej
somentor: prof. dr. Vladimir Kralj
naslov dr. disertacije: Slovenska poetična drama v evropskem kontekstu do leta 1990

9. Robert Simonišek
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bogomil Komelj
naslov dr. disertacije: Duhovno ozračje v umetnosti slovenske secesije in tipične ikonografske teme

10. Urška Šramel Vučina
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Barbo
naslov dr. disertacije: Orkestrska poustvarjalnost v Ljubljani med obema vojnama

11. Barbara Vogrinec
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Lev Kreft
naslov dr. disertacije: Postmoderna družba, subjekt in pravila omike in olike

12. Mojca Žagar Karer
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Erika Kržišnik
naslov dr. disertacije: Elektrotehniška terminologija med slovarjem in besedilom