Datum objave: 05.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Namen konference:

Konferenco organiziramo z namenom vzpodbuditi željo po boljših, celovitejših in učinkovitejših razvojnih odločitvah, ki slonijo na poznavanju razvojnih potreb ter potencialov, občutljivosti in ranljivosti prostora. Namen konference je informirati udeležence o prioritetah in aktivnostih pri udejanjanju razvojnih strategij in skupnih dogovorov na posameznih področjih in območjih.

Konferenca je priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj o pristopih, prioritetah in potrebah po sodelovanju, ki bodo zagotavljale boljše sinergije, učinkovitejše upravljanje in trajnostno rabo posameznih območij ter s tem prispevale h kakovosti življenja prebivalcev in obiskovalcev ter prepoznavnosti in konkurenčnosti območja v širšem prostoru.

Na konferenci bodo predstavljeni rezultati analize pomembnejših razvojnih trendov, razvojni potenciali in problemi, prioritete za udejanjanje razvojnih strategij, izkušnje pri zagotavljanju sinergij ter uporabi finančnih instrumentov EU za udejanjanje ciljev kohezijske politike. Na osnovi razprave bodo predlagani ukrepi za učinkovitejše doseganje skupnih razvojnih ciljev.


Predvideni udeleženci:

Dogodek je namenjen vsem deležnikom v procesu priprave, sprejemanja in udejanjanja razvojnih odločitev od predstavnikov civilne družbe, sektorjev, omrežij, interesnih združenj, univerze, do lokalnih in nacionalnih administracij ter voljenih predstavnikov.


Prijava:

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost do 11. oktobra 2010 potrdite na e-naslov , saj je število mest omejeno.

  •  Program Bovec (151,8kB)
  • Več informacij: