Datum objave: 05.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Iz sklada Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2010 je profesorica Univerze v Ljubljani, s Pedagoške fakultete, dr. Simona Tancig dobitnica nagrade za življenjsko delo v visokem šolstvu.

Dr. Simona Tancig, izredna profesorica od leta 1991, je ena od vodilnih profesorjev na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Doktorirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobila naziv doktorice psiholoških znanosti. Izpopolnjevala se je v ZDA na univerzah Northeastern, M. I. T. in Harvard. Na Hogenschool v Nijmegenu na Nizozemskem je končala specialistični študij iz supervizije. Strokovno se je izpopolnjevala tudi na področju kognitivne in vedenjske terapije ter umetnostne terapije.
Dr. Simona Tancig je znanstvenica in strokovnjakinja, ki jo odlikuje izjemna razgledanost in poglobljenost, konstruktiven in strpen dialog ter inovativnost. Njena bibliografija obsega 333 enot, od tega je vrsta člankov v revijah s SCI in revijah, ki so zajete v mednarodne bibliografske zbirke. Pomembni so njeni strokovni članki za učitelje in druge strokovnjake, ki pri svojem delu potrebujejo psihološko znanje in obravnavajo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Pomemben je njen prispevek pri razvoju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja bodočih učiteljev in strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju. V okviru doktorskega študija je razvila model podiplomske supervizije, utemeljen na kolaborativnem in konstruktivističnem pristopu z vključevanjem kritičnega dialoga in kognitivnega vajeništva.

Sodelovala je pri pripravi drugostopenjskega mednarodnega interdisciplinarnega študijskega programa kognitivne znanosti, ki poteka v sodelovanju s tujimi univerzami na Univerzi v Ljubljani.
Dr. Simona Tancig pri svojem pedagoškem delu spodbuja študente k dejavnim, refleksivnim oblikam učenja. Bila je mentorica pri številnih diplomskih, magistrskih, specialističnih in doktorskih delih.