Datum objave: 07.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Študentski svet Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev študentskih svetov članic Univerze v Ljubljani.

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE ŠTUDENTSKIH SVETOV UNIVERZE V LJUBLJANI 2010

 

 

VOLILNO OPRAVILO

ROK

ŠSUL

Imenovanje Volilnega odbora ŠSUL

6. 10. 2010

Rektor

Pošlje dekanom članic poziv o začetku volitev

do 8. 10. 2010

Dekan in ŠS članice

Sprejme sklep o začetku postopka in rokovnik izvedbe volitev na članici, imenuje člane volilnega odbora članice

do 22. 10. 2010

Dekan

Posreduje imena članov volilnega odbora, rokovnik in način izvedbe volilnemu odboru ŠSUL

do 25.10.2010

Dekan

Objava razpisa volitev

do 26.10.2010

študenti

Vlaganje kandidatur

do 3.11.2010

Volilni odbor članice

Potrditev vloženih kandidatur in objava kandidatne liste

do 5.11.2010

 

Volitve v študentski svet članice

do 12.11. 2010

Volilni odbor članice

Ugotovitev volilnih rezultatov. Poročilo se objavi na oglasni deski ter pošlje dekanu.

Do 15.11.2010

Dekan

Konstitutivna seja ŠS članice

do 19.11.2010

Dekan

Poročilo o izvolitvi predsednika in podpredsednika se pošlje ŠSUL.

do 25.11.2010

Rektor

Konstitutivna seja ŠSUL

do 3.12.2010