Datum objave: 08.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študentka Univerze v Ljubljani Staša Tkalec tretja najboljša magistrantka Evropskega programa iz človekovih pravic in demokratizacije

V študijski program Evropskega magisterija človekovih pravic in demokratizacije (EMA) se vsako leto vpiše 90 študentov. Med njimi je bila tudi Staša Tkalec, ki je postala tretja najboljša magistrantka mednarodnega podiplomskega programa. Na podelitvi magistrskih diplom ji je rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, po običaju skupaj z nacionalnim direktorjem EMA, prof. dr. Bojkom Bučarjem,izročil magistrsko listino. Saša Tkalec je sicer končala prvostopenjski študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Bila je edina študentka iz Slovenije. Prvi semester njenega študija je potekal v Benetkah, drugi pa v Grčiji, na Aristotlovi univerzi v Solunu.

Slavnostna podelitev magistrskih diplom drugostopenjskega študijskega programa (EMA) za študijsko leto 2009/10 ter inavguracijska slovesnost tega programa za študijsko leto 2010/11 je bila v nedeljo, 26. 9. 2010, v eni izmed najveličastnejših palač v Benetkah, v palači Scuola Grande di San Rocco. Svečana podelitev magistrskih diplom je potekala v družbi častnih gostov, rektorjev in predstavnikov enainštiridesetih evropskih univerz ter staršev.

Program EMA financira Evropska komisija. V njem sodeluje nad 40 univerz iz držav članic EU, od tega devet na najvišji stopnji akademskega sodelovanja, tj. z izdajanjem skupne diplome (European Joint Degree), in sicer: Univerza v Padovi; Univerza Ca' Foscari iz Benetk; Univerza Deusto iz Bilbaa; Porurska univerza Bochum; Univerza Karla Franca iz Gradca; Univerza v Hamburgu, Katoliška univerza Leuven, Univerza iz Seville in Univerza v Ljubljani. Slavnosti v Benetkah so se udeležili tudi dekan FDV, red. prof. dr. Anton Grizold, in prodekani FDV, red. prof. dr. Monika Kalin Golob, izr. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, in red. prof. dr. Marjan Malešič.

  Staša Tkalec: »Pretežni del znanja, zahtevanega pri tem študiju, sem dobila na študiju mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in moram poudariti, da sem dobila zares dobro osnovo. Študij je zelo dobro zasnovan, saj vključuje tudi iskanje odgovorov na najpomembnejše izzive, povezane s človekovimi pravicami in demokratizacijo. S ponosom in iz lastnih izkušenj lahko povem, da Univerza v Ljubljani tudi v sklopu tega magistrskega programa uživa zelo velik ugled tako med študenti kot med osebjem in gostujočimi strokovnjaki. S tem dosežkom sem dobila pravico do plačanega pripravništva v eni izmed mednarodnih ustanov oz. na ministrstvu za zunanje zadeve države članice Evropske unije in s tem priložnosti, da svoje znanje in zamisli preizkusim tudi pri praktičnem delu, povezanem s človekovimi pravicami in demokratizacijo«.

  Radovan Stanislav Pejovnik: »Ga. Staši Tkalec od srca iskreno čestitam. Toliko bolj pa sem ponosen, da je to naša študentka in da njen uspeh potrjuje tezo, da je Univerza v Ljubljani zares dobra univerza ter da bolonjski študij tudi že na prvi stopnji ponuja veliko znanja.«

  prof. dr. Bojko Bučar: "Počaščeni smo lahko, da Univerza v Ljubljani sodeluje s prestižnimi univerzami na skupnem evropskem drugostopenjskem programu človekovih pravic in demokratizacije. Zahvala za to gre med drugim rektorju prof. dr. Radovanu Stanislavu Pejovniku in prorektorici prof. dr. Julijani Kristl. Veseli pa smo tudi lepega uspeha magistrice Saše Tkalec, študentke 1. stopnje Univerze v Ljubljani, za kar so zagotovo zaslužni tudi njeni profesorji na ljubljanski univerzi."