Datum objave: 23.10.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 11. redni seji, 19.10.2010,  sprejel (s pripombami iz razprave) Poročilo rektorja in Stališče do Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 ter pooblastil rektorja, da ga posreduje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in zastopa sprejeta stališča na sejah teles, ki bodo program obravnavale (SVŠ, SZT…)V prilogah k temu dokumentu, ki so enakovredni del stališč Univerze v Ljubljani in jih je Senat Univerze v Ljubljani obravnaval ter podprl, so posamezna stališča članic ali skupine članic univerze.

Stališče Univerze v Ljubljani do NPVŠ 2011-2020